بزرگواران سلام

شما می توانید وجوهات شرعی خود از قبیل خمس، زکات، زکات فطره، صدقه، کمک به نیازمندان، کمک به مدرسه سازی و... از طریق کلیک بر عکس زیر پرداخت نمائید.

قابل توجه:

در ضمن مقلدین مراجع عظام -حفظهم الله تعالی- بعد از پرداخت خمس می توانند از ما رسید دفتر مرجعشان را مطالبه کنند که در طی حد اکثر چهل روز کاری به آدرس یا ایمیل شما ارسال می گردد.

لطفا بعد از پرداخت ما را با پیامک، به شماره  09192655866  مطلع نمائید.

خادم اسلام و مسلمین 

محمد علی فتحی

 

همچنین امکان پرداخت وجوهات شرعی از طریق شماره گیری کد ussd پایگاه درسهایی از قرآن به شماره زیر فراهم است: