محمد علی فتحی هستم و مدرس حوزه ودانشگاه.

تخصص بنده در زمینه علوم حدیث است و  فعلا به کار پژوهشی مشغول هستم.

بیش از20 سال است به تبلیغ دین می پردازم و  پاسخگوی سؤالات مردم شریف ایران اسلامی از اقشار مختلف و طیف های گوناگون هستم.I am Muhammad Ali Fathi

  Lecturer in the field.

I am a specialist in the field of Hadith sciences and I am currently working on research.


أنا محمد  علی  الفتحی

  محاضر جامعی فی هذا المجال.

أنا متخصص فی علم الحدیث وأنا أفعل حالیا العمل البحثی.


مدیر مؤسسه انتشاراتی لوح سبز