سؤال:

اینجانب فکر می کردم غسل جنابت زمانی واجب است که حتما بعد از دخول ارضاء شوم و همین مطلب را با توجه به اینکه از همسرم پرسیدم - ایشان مقلد معظم له هستند- برایم یقین حاصل شد که اگر دخولی صورت بگیرد ولی ارضایی صورت نگیرد غسل ندارد.

ولی الان متوجه شدم که اشتباه می کردیم.

حکم نماز و روزه هایی که در این سالها انجام دادیم چیست؟


پاسخ دفتر مقام معظم رهبری مد ظله[1]:


 به مقداری که یقین دارد که نمازها را به این نحو خوانده باید قضا کند و در مورد روزه ماه رمضان اگر در روز این کار را انجام داده روزه قضا دارد ولی کفاره ندارد و اگر در شب انجام داده است روزه قضا وکفاره ندارد.


توضیح:

اگر یقین دارد برخی نمازها را با غسل جنابت واقعی خوانده قضا ندارد فقط نمازهایی که با غسل اشتباهی خوانده قضا دارد.[1] - استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری موجود در ایمیل اینجانب فتحی