۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «روزه در اعتکاف» ثبت شده است

خون در دهان روزه دار

سؤال:

کسی شب قصد روزه می کند و صبح که بلند می شود و می بیند که خون در دهانش امده است.آیا روزه او صحیح است.

جواب:

بله صحیح است و باید دهن خود را آب بگیرد و چیزی از آب را قورت ندهد.

  • محمد علی فتحی
  • پنجشنبه ۲۴ فروردين ۹۶

سرمه کشیدن در اعتکاف

سؤال:

  آیا سرمه کشیدن در اعتکاف جایز است و نیز روزه را باطل میکند یا نه؟

جواب:

1-     جایز است ولی کراهت دارد.

2-     روزه را باطل نمی کند.

  • محمد علی فتحی
  • پنجشنبه ۲۴ فروردين ۹۶

روزه مستحبی کسی که روزه قضا دارد

سؤال:

۱. مطلق روزه مستحبی برای کسی که روزه قضای واجب به گردن دارد، چه حکمی دارد؟

۲. معتکف شدن برای کسی که روزه قضای واجب  به گردن دارد چه حکمی دارد؟

جواب:

1.       نمی تواند روزه مستحبی بگیرد و اگر گرفت تا قبل از اذان ظهر فرصت دارد نیتش رابه قضا برگرداند.

2.      اعتکاف او ایرادی ندارد و لی نیت روزه مستحبی نکند بلکه نیت روزه قضا کند و اعتکاف او صحیح است.

  • محمد علی فتحی
  • سه شنبه ۱۵ فروردين ۹۶