۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «زلزله» ثبت شده است

اقدامات معنوی برای جلوگیری از زلزله

علی بن مهزیار می گوید:

 کَتَبتُ إلى أبی جَعفَرٍ علیه السلام وشَکَوتُ إلَیهِ کَثرَةَ الزَّلازِلِ فِی الأَهوازِ ،وقُلتُ :

تَرى لِیَ التَّحَوُّلَ عَنها ؟

 فَکَتَبَ علیه السلام :

 لا تَتَحَوَّلوا عَنها ، وصومُوا الأَربِعاءَ وَالخَمیسَ وَالجُمُعَةَ ، وَاغتَسِلوا وطَهِّروا ثِیابَکُم ، وَابرُزوا یَومَ الجُمُعَةِ ، وَادعُوا اللّهَ فَإِنَّهُ یَدفَعُ عَنکُم .

 قالَ : فَفَعَلنا فَسَکَنَتِ الزَّلازِلُ .


على بن مهزیار  نقل می کند:

 به ابو جعفر (امام جواد) علیه السلام نامه اى نوشتم و از فراوانى زلزله در اهواز به ایشان شکایت نمودم و گفتم : آیا صلاح مى دانید من از این شهر منتقل شوم؟

 ایشان مرقوم فرمود :

«از آن جا منتقل نشوید . چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بگیرید و غسل کنید و جامه هاى پاکیزه بپوشید و روز جمعه بیرون روید و به درگاه خدا دعا کنید . [خداوند ،] زلزله را از شما برطرف مى کند.

 ما این کار را کردیم و زلزله ها فرو نشستند ..[1]»[1] - تهذیب الأحکام : ج 3 ص 294 ح 891 ، کتاب من لا یحضره الفقیه : ج 1 ص 544 ح 1515 ، علل الشرایع : ص 555 ح 6 ، بحار الأنوار : ج 91 ص 150 ح 8 .

  • محمد علی فتحی
  • دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶

‏ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺷﺮﻋﯽ ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺎﺕ

ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ:‏


1-     ﮐﺴﻮﻑ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.‏

2-     ﺧﺴﻮﻑ ﻣﺎﻩ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.‏

3-      ﺯﻟﺰﻟﻪ.‏

4-     ﻫﺮ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﯼ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﺩ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺩﻫﺎﯼ ﺳﻴﺎﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺯﺭﺩ ﮐﻪ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﺎﺭﻳﮑﯽ ﺷﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﮐﻮﻩ، ﺻﻴﺤﻪ ﯼ ﺁﺳﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺗﺸﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﺭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.‏

 

ﺗﻮﺟﻪ:‏

ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﻮﻑ ﻭ ﺧﺴﻮﻑ ﻭ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺣﺎﺩﺛﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻳﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺁﻭﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﺱ ﻭ ﻭﺣﺸﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺩﺭﯼ ﮔﺮﺩﺩ، ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ.‏

ﻭﺟﻮﺏ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.‏

ﺍﮔﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ، ﻭﻗﻮﻉ ﻟﺮﺯﺷﻬﺎﯼ ﺧﻔﻴﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﯽ ﺍﻋﻠﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻭﻟﯽ ﻓﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺍﺻﻠﺎً ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮑﻨﺪ، ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺑﺮ ﺍﻭ ﻭﺍﺟﺐ ﻧﻴﺴﺖ.‏

ﻫﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻳﯽ ﭼﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻔﻴﻒ - ﺣﺘﯽ ﭘﺲ ﻟﺮﺯﻩ - ﺍﮔﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﯼ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﻮﺩ، ﻧﻤﺎﺯ ﺁﻳﺎﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻳﯽ ﺩﺍﺭﺩ.‏


‏استفتاءات مقام معظم رهبری مد ظله

  • محمد علی فتحی
  • دوشنبه ۲۲ آبان ۹۶