به همت دوستان مؤمن و متدین برای یکی از رفقای اهل علم که بی سرپناه شده بودند خانه ای در یکی از مناطق کرج اجاره شد. 

جا دارد از دوستای که نامشان را می بریم تقدی رو تشکر و قدردنانی کنم:

 آقایان:

سید کاظم مدرسی
سید محمود مدرسی
حامد عزیزی
ملکی
ابراهمی
 و سایر رفقا...
 خدای عزوجل از همه دوستان قبول فرماید.

 لازم به یاد آوری است در خصوص اجاره منزل ایشان اگر تمایل داشتید مساعدت فرمایید.

جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره بنده ۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶  تماس بگیرید.

 واریزا آنلاین کمک های شما در بخش پرداخت وجوهات شرعی  فراهم است