▪️احتمال تعطیلی مراسم #زیارت_اربعین با توجه به شرایط کرونا ایران و عراق زیاد است. 

▪️فرماندهان کرونای منحوس به یکی از اهداف خود در رویارویی با جبهه مقاومت رسیدند.

▪️ اربعینی که داشت جهانی می شد و دلهای موحدان عالم را یکی می کرد، امسال با حضور حداقلی برگزار می شود.
اما دشمن زبون و خار نمی داند که نفس حضور در اربعین به خاطر گوهری گرانبهاست که با هیچ چیزی از میان موحدان رخت بر نخواهد بست. آن #گوهر ناب که میرایی ندارد، #حب_الحسین است.

 

🔻یادم نمی رود جوانی می گفت:

 اگر برفرض توافق لیبرالیست های داخلی با آمریکا و نابودی ایران با این توافق، آمریکایی ها همه چیز ما را بگیرند؛ یک چیز را نمی توانند از ما جدا نمایند و آن #حسین_علیه_السلام است.

 

▪️عاشقان حسینی مکان ها را #کربلا می کنند و در روز #اربعین ارادت خود را با #راهپیمایی و #قرائت_زیارت و مجلس #روضه، نشان می دهند. 

🔻دشمنان می خواهند #نور_خدا را خاموش کنند دریغ از اینکه شعله #عشق حسین علیه السلام تا قیامت کبری امتداد دارد و هرگز خاموش نخواهد شد.

👌تا #خدا هست #حسینش نیز هست و تا حسین هست #عشقش و #عاشقش ماندگار خواهد ماند.

محمد علی فتحی
کرج، ایران کوچک
۱۳۹۹/۰۶/۲۵

#اربعین
#حب_الحسین