امام خامنه ای مد ظله:

اگر مسؤولانی بر سر کار باشند که نتوانند اقتدار ملی و عزت این ملت را نشان بدهند، نماینده‌ی این ملت نیستند.

بیانات در دیدار پرسنل نیروی هوایی‌‌،18/11/84