درآستانه انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در روز جمعه 21 شهریور قرار داریم. با توجه به اینکه حضور پر شور و نیز حد اکثری در انتخابات می تواند دشمن شکن، و اقتدار آفرین بر ای نظام اسلامی وکشور عزیزمان ایران اسلامی باشد، متأسفانه از سوی مسئولین ،خصوصا استانداری البرز در خصوص ترغیب مردم به حضور در انتخابات و اطلاع رسانی دقیق از این حماسه ملی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.

این جانب به عنوان یکی از خادمین مردم عزیز کرج و فردیس واشتهار، ضمن مطالبه جدی از استاندار محترم و همکاران و دستگاه های ذیربط جهت اطلاع رسانی گسترده حماسه انتخابات، از دلسوزان انقلاب و مردم انقلابی البرز خصوصا حوزه انتخابیه یاد شده می خواهم نهایت تلاش خود را جهت حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رأی و نیز معرفی گزینه اصلح انجام دهند.

و من الله التوفیق

محمد علی فتحی

16/06/99

نشر حداکثری