"با قهر کردن قهر کنیم تا دشمن شاد کن نشیم"

امام صادق علیه السّلام فرمودند:

لا یَزالُ إبلیسُ فَرِحا ما اهتَجرَ المُسلِمانِ، فإذا التَقَیا اصطَکَّت رُکبَتاهُ وتَخَلّعَت أوصالُهُ ، ونادَى یا وَیلَهُ ، ما لَقِیَ مِن الثُّبُورِ ؟!

تـا زمانى کـه دو مـسلمان با یکدیگر قـهر باشند ، ابلیس خوشحال است و هرگاه با هم (آشتى و) دیدار کنند ، زانوهایش به هم خورد و بندهایش از هم بگسلد و فریاد زند: اى واى بر من ، هلاک شدم .

📚الکافی: 2 / 346 / 7 منتخب میزان الحکمه: 580