امام على علیه السلام :

 بِئسَ السَّعیُ التَّفرِقَةُ بینَ الألِیفَینِ [1].

«بدترین تلاش، جدایى انداختن میان دو یار همدم است.»

هشدار به:

-   برخی والدین

-    برخی برادران و خواهران

-   برخی دوستان

-    برخی همکاران

-    برخی همسایه ها

-    برخی.....

                    مراقب باشیم از این برخی ها نباشیم![1] - غرر الحکم : 4412.