بهار دلدادگی #عاشقان_خدا زمستان است.

شب های طولانی زمستان، فرصتی است برای #عارفان که خلوت شب ها و آرامش آن را با #ذکر و #دعا و #مناجات سپری کنند.

چه بد است چنین بهاری بر #مؤمن بگذرد ولی او شب ها را با پرسه زدن در فضای حقیقی و مجازی سپری کند. پرسه زدنی که صرفا وقت او را تلف کند و بر #دانش و #معرفت و #عشق او به #خدا نیفزاید بلکه نعوذ بالله شبهایش با لغویات را سپری کند.

کوچ از این دنیا قطعی است و شادمانی و غصه ها و ثروت و مکنت دنیا برایمان باقی نمی ماند. 

فردای #قیامت سر سفره ای خواهیم نشست که خود برایمان باز کرده ایم. 

#عقل حکم می کند مؤمن زیرکانه لحظاتش را #الهی کند که "فالله خیر و ابقی".

 

#خداست_که_برایت_می_ماند.


رسول خدا صلی الله علیه و آله :

▪️ #زمستان بهار #مؤمن است، از شب های طولانی اش برای #شب_زنده_داری، و از روزهای کوتاهش برای #روزه داری بهره می گیرد.

📚 وسائل الشیعه،ج7،ص302

✍️محمد علی فتحی