#سوال_کاربران 

اینکه توگروه خانوادگی میگن عکس غذا بزارید موردی داره؟ ازاین نظرکه یه وقت کسی هوس کنه یانه؟
آیا به عنوان مثال بنده عکسی بزارم مرتکب گناه شدم؟ باتوجه به اینکه خودشون تاکید دارن مشکلی نیست.
 
جواب:

عکس غذا گذاشتن به لحاظ شرعی منعی ندارد و هوس کردن آن غذا هم توسط اعضای گروه گناهی برای شما ایجاد نمی کند.

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی_فتحی 
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹ 
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶