سؤال:

کدام   تعصب  بد  است؟

جواب:

از امام على بن الحسین علیه السلام درباره" تعصب" سؤال کردند فرمود:

العصبیة التی یاثم علیها صاحبها ان یرى الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین، و لیس من العصبیة ان یحب الرجل قومه، و لکن من العصبیة ان یعین قومه على الظلم.

" تعصبى که انسان به خاطر آن گناهکار می ‏شود این است که اشرار قومش را بهتر از نیکان قوم دیگر بداند، اما اینکه انسان قوم و قبیله خویش را دوست دارد عصبیت نیست، عصبیت آن است که انسان قوم و قبیله خود را در ستمگرى یارى دهد"[1][1] - اصول کافى( باب العصبیه) ج 2 صفحه 233.