توی کلاس دینی

آنکه به من #خداباوری را یاد داد
آنکه به من #مناجات را یاد داد
آنکه به من #بندگی_خدا را نه بندگی نفس یاد داد
آنکه به من #حریت را یاد داد
آنکه به من #آزاداندیشی را یاد داد
آنکه به من #شجاعت را یاد داد
آنکه به من #فهمیدن را یاد داد
آنکه به #ادب را یاد داد
آنکه به من #زندگی_مثبت را یاد داد
آنکه به من #نیکی_کردن را یاد داد
آنکه به من #گذشت را یاد داد
آنکه به من #صبر و #حلم را یاد داد
آنکه به من #تفکر و #تعقل و #تدبر را یاد داد
آنکه به من #زیبا_نگریستن را یاد داد
آنکه به من #چشم_پاکی را یاد داد
آنکه به من #وقار را یاد داد
آنکه به من #غیرت نسبت به #ناموس را یاد داد
آنکه به من #بهینه استفاده کردن از #فرصت را یاد داد
آنکه به من #فعالیت و #کار را یاد داد
آنکه به من #حسن_ظن را یاد داد
آنکه به من #حق_گرایی را یاد داد
آنکه مرا از #شخص_گرایی دورم کرد
آنکه به من #صداقت را یاد داد
آنکه به من #نیت_پاک، #دل_پاک، #دست_پاک، #چشم_پاک را یاد داد
آنکه به من #دینداری به جای #ولنگاری را یاد داد
آنکه به من #دفاع_از_مظلوم را یاد داد
آنکه به من #عزتمندی را یاد داد
آنکه به من #احترام به بزرگ و کوچک را یاد داد
آنکه به من یاد داد #آنچه_برای_خود_می_پسندی_برای_خود_بپسند ، معلم دینی من بود.

👌معلم دینی داریم تا معلم دینی! 

❗️چه کنیم که انتخاب معلم دینی برخی اشتباه بود. لذا آنچه از معلم دینی بد یاد گرفتند را به پای دین می نویسند!

✍️ محمد علی فتحی

۷ فروردین ۹۹، سالروز تولدم