❓سؤال کاربران:

اگر ما نماز قضا داریم میتوانیم #نماز_شب بخوانیم؟

✅ جواب: 

خواندن نافله های یومیه از جمله نماز شب با وجود #نماز_قضا مانعی ندارد. بهتر است نماز قضاها را در اولویت قرار دهید. 

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی_فتحی 
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹ 
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶