❓سؤال: آیا مسافرت در ایام کرونایی حرام است؟

✅ جواب: 

▫️این مسأله تابع قوانین است. اگر قانون منع مسافرت به جای خاصی کرده است، رعایت قانون الزامی و واجب است. 

▫️اگر کسی تخلف از قانون کند و مسافرت نماید، در صورتی که سفر او اضطراری و ضروری نباشد، معصیت کرده و نماز را باید تمام بخواند.

 

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی
#حاج_فتحی
🌐 www.hajfathi.ir
🆔 @hajfathi_ir