متن خطبه متقین را در حجم بسیار کم برایتان طراحی کردیم.

📢 رایگانه....

🙏 برای دوستانتون هم بفرستید.

❗️تولید بخش نرم افزاری کانون فرهنگی تبلیغی ندای عصر

کلیک رو عکس کن و دانلودش کن