سؤال:


آیا به پولى که براى ثبت نام حج واجب، به حساب ریخته مى‏شود (از درآمد همان سال) و سال هم بر آن مى‏گذرد، خمس تعلق مى ‏گیرد؟


جواب:


امام و فاضل: اگر حج بر او مستقر بوده و راه رفتن به حج، جز با ثبت‏نام و واریز کردن پول به حساب ممکن نیست، خمس ندارد و در غیر این صورت، باید خمس آن را بپردازد[1].

خامنه‏اى: مبلغ واریز شده، اگر به عنوان قیمت یا اجرت سفر حج بر اساس قرارداد منعقده با سازمان حج و زیارت باشد، خمس ندارد[2].

بهجت، مکارم و صافى: خمس ندارد[3].

سیستانى: چنانچه رفتن به حج از راه دیگرى (بدون زحمت) ممکن نباشد، خمس ندارد.دفتر سیستانى.

تبریزى و وحید: خمس دارد[4].

نورى: چنانچه از درآمد آن سالى است که در آن مستطیع شده، خمس ندارد[5].[1] - امام، استفتاءات، ج 1، س 43؛ فاضل، جامع‏المسائل، ج 2، س 493.

[2] - خامنه‏اى، اجوبة، س 972.

[3] - مکارم، استفتاءات، ج 2، س 541؛ صافى، جامع‏الاحکام، ج 1، س 700؛ دفتر بهجت.

[4] - تبریزى، استفتاءات، س 873؛ دفتر وحید.

[5] - نورى، استفتاءات، ج 2، س 324. (احکام خمس، سید مجتبی حسینی، کد: 48/500010)