سؤال:

اگر کسی قبل از طلوع فجر نیت روزه قضا کرده باشد و بخوابد، بعد از اذان صبح بیدار شود و به واسطه فراموشی و خواب آلودگی مطلع نشود که اذان صبح گفته شده و با این تصور که هنوز سحر نشده آب بنوشد ، و بعد متوجه شود که اذان صبح را گفته اند، حکم روزه او چیست؟

اگر این اتفاق در ماه رمضان بیفتد چطور؟ و تکلیف روزه دار چیست! ؟

جزاکم الله خیرا.

 

جواب:

1-      اگر روزه دار یقین ب پیدا کند که  وقت وارد شده باید از خوردن و آشامیدن و ارتکاب مفطرات دوری کند و اگر یقین ندارد و احتمال می دهد و یا خیال کند که وقت وارد نشده وظیفه اش این است که تحصیل یقین کند و تا یقین حاصل نکرده نباید مقطرات را انجام دهد.

2-      در صورتی که تحصیل یقین نکند ورزه باطل است و روزه قضا صحیح نیست و لی در خصوص روزه ماه رمضان علاوه بر قضا کفاره هم دارد.

3-      اگر ار زوی فراموشی و یا خواب آلودگی روزه را خورده باشد روزه صحیح است.

 

وفقکم الله لمرضاته