سؤال:

کسى که چند سال مریض بوده و نتوانسته روزه ماه رمضان و قضاى آن را به جا آورد، تکلیفش چیست؟


جواب:

 در سالى که بهبود یابد، اگر تا رمضان آینده به مقدار قضا وقت داشته باشد، باید قضاى سال آخر را به جا آورد؛ ولى قضاى سال‌ ‏هاى گذشته لازم نیست و تنها باید براى هر روز، یک مد طعام به فقیر بدهد.منبع: استفتائات مقام معظم رهبری