✅روشن کردن کذب جریان اصلاح طلب و تاثیر آن بر روند انتخابات

خدای عزوجل می فرماید:


فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.


ترجمه:


ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ [ ﺑﻪ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﺎ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩم ] ﺳﺘﻢ ﻭﺭﺯﻳﺪﻧﺪ ، ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪ ؛ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻭﻳﮋﻩ ﺧﺪﺍ ﻣﺎﻟﻚ ﻭ ﻣﺮﺑﻰ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ .(الأنعام:۴۵) 


نکات:

 

۱. دروغ علاوه بر اینکه ذاتا منفور است خود به خود نفرت زا هم هست.

۲. بیان دروغ های جریان مقابل با مستندات قوی می تواند عموم مردم را روشن کرده و منزلت آنها را در دلها پایین بیاورد.

۳. حرکت روشنگری باید خالصانه با بیان قوی و با رعایت نهایت ادب و تقوا باشد.

۴. استفاده از فضای ارتباطی موجود با حضور بصیران می تواند در این روشنگری ما را یاری کند.

۵. نقد اندیشه و تفکرات جریان مقابل با ادله عقلانی و وحیانی غیرت دینی مردم را به جوش آورده و خود به خود مشارکت مردمی را در حذف جریان 

مستقر رقم می زند.