از زخم های کینه شیطان به پیکرت

این بس که مانع شب شیدایی شماست

✍️محمد علی فتحی

#نماز_شب