سؤال:

میهمانی که فقط شب عید فطر به خانه انسان بیاید، تکلیف فطره‌ اش چه می‌ شود؟

جواب دفتر مقام معظم رهبری:

فطره او بر عهده صاحب خانه نیست.

احکام روزه، سؤال ۲۲۵