در این بخش شرح دعا های روزانه ماه مبارک رمضان با بیان حجت الاسلام و المسلمین فتحی ببینید و بشنوید.

کافی است بر روی عناوین کلیک کنید.

شرح دعای روز اول

شرح دعای روز دوم

شرح دعای روز سوم

شرح دعای روز چهارم

شرح دعای روز پنجم

شرح دعای روز ششم

شرح دعای روز هفتتم

شرح دعای روز هشتم

شرح دعای روز نهم

شرح دعای روز دهم

شرح دعای روز یازدهم

شرح دعای روز دوازدهم

شرح دعای روز سیزدهم

شرح دعای روز چهاردهم

شرح دعای روز پانزدهم

شرح دعای روز شانزدهم

شرح دعای روز هفدهم

شرح دعای روز هجدهم

شرح دعای روز نوزدهم

شرح دعای روز بیستم

شرح دعای روز بیست و یکم

شرح دعای روز بیست و دوم