امیر المومنین علیه السلام فرموده اند:

 

#الکذب_یردی. دروغ پست و خوار می کند.

 

👌 من منتظر معجزه کلام مولا هستم و پستی و خواری آن شیخ مضری که #ملت_مولا را گرفتار کرده را به زودی می بینیم.

#شیخ_مضر

✍ محمد علی فتحی