امام علی علیه السلام :

 رَأسُ الفَضائلِ العِلمُ ، غایَةُ الفَضائلِ العِلمُ .

«رأس فضیلتها، دانش است؛ نقطه پایان فضیلتها دانش است [1]».

نکته:

1-آنکه گوهر وجودخویش را به فضیلت علم نیاراید، به نجاست مردار جهل آلوده خواهد شد.

2-دشمنی با اهل علم و طرفداری از اهل جهل نشانه مرگ عقل و دل است.[1] - غرر الحکم : 5234 ـ 6379.