سؤال:

فاصله بین نفخ صور  اول  و صور دوم چقدر است؟

 جواب:

چند دیدگاه در این باره وجود دارد:

1-     طبق فرموده امام صادق علیه السلام در جواب پرسش های یک زندیق، این فاصله چهارصد سال طول می کشد:

  «روح باقیست تا روزى که در صور دمیده شود؛ در آن هنگام تمام اشیاء باطل میگردند و هیچ حسّ و محسوسى باقى     نخواهد ماند، و سپس تمام موجودات بازگشت مى‏کنند همانطور که‏ خداى مدبّرِ آنها، از اوّل، وجودشان را آفرید و این مدّت چهارصد سال به طول مى‏انجامد و این مدّت بین نفخ صور اوّل و نفخ صور دوّم‏ خواهد بود».[1]

2-    طبق روایت امام سجاد علیه السلام فاصله دو نفخه‏ صور چهل سال است[2].

3-    در احتجاجات پیامبر با عبد الله بن سلام که جزو بزرگان یهود بوده آمده است که هر نفخه ای چهار هزار سال طول می کشد:

فَکَمْ طُولُ کُلِّ نَفْخَةٍ قَالَ مَسِیرَةُ أَرْبَعِینَ أَلْفَ سَنَةٍ[3] .

4-    برخی متکلمین وجود زمان بین دو نفخه را انکار می کنند و دلیلشان این است که بعد از پایان دنیا زمان نیز از بین می رود[4]. ولی این دیدگاه با روایات مربوط به عرصه های حشر و نشر که زمان را در آنها ترسیم کردند سازگاری ندارد.

تحلیل:

ممکن است روایات چهل  سال اشاره به سال آخرت باشد و روایات چهل  هزار سال، بر اساس سال دنیا باشد.

خادم اسلام و مسلمین محمد علی فتحی

 


[1] - احتجاج» طبرسى ج 2، ص 96 و 97، طبع نجف، ضمن حدیث طویلى بیان فرموده است

[2] - دیلمی، ارشاد القلوب-ترجمه رضایى، ج‏1، ص: 137

[3] - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج‏57، ص: 260

[4] - رستمی و آل بویه، سیری در اسرار فرشتگان، ۱۳۹۳ش، ص۲۵۴