فضای افسار گسیخته #مجازی کشور با حضور شبکه های اجتماعی خارجی قتلگاهی است که لحظه به لحظه قربانی می گیرد و تماشاگر و حامی این #جنایت مسئولین فرهنگی و ارتباطاتی کشور است.

 

آیا از دست رفتن #اعتقادات و باورها و #اخلاق و #ادب از جوانان با محتوای های شبهه انگیز و فتنه آمیز و فتنه انگیز کم از قتل به معنی بریدن حیات نباتی است؟!

 

آیا باورمان نیست که روح انسانی و فکر و اندیشه او مهمترین شالوده حیات حقیقی انسان است؟!

 

🔻گلوگاه شبکه های اجتماعی خارجی را مسئولین نه تنها نفشرده اند بلکه با دادن پهنای باند مضاعف به این اختاپوس ها جان دوباره داده اند و در عوض تا توانسته اند پلفتفرم ها و شبکه های داخلی را تضعیف کرده اند.

 

چه شده به وزیر ارتباطات؟

چرا اینترنت داخلی را راه نمی اندازد؟

❓چرا این همه حمایت از بیگانگان می کند؟

آیا چشمهایش را به نابود شدن جوانان و نوجوانان و خانواده ها در #اینستاگرام و #تلگرام و #واتسآپ و... بسته؟

چرا صدای از #مجلس_انقلابی و شورای عالی فضای مجازی و مهمتر شورای عالی انقلاب فرهنگی از این جنایت هولناک بلند نیست؟ 

آیا این فاجعه یعنی قتل جوان و نوجوان ایرانی در این شبکه ها کمتر از فاجعه کرونا است؟! 

کرونا جسم را می برد ولی شبکه های اجتماعی خارجی جان و جسم را نابود می کند.

 

#صدای_اعتراضتان_را_بلند_کنید

 

✍️ محمد علی فتحی