بنگر حشر و نشرت با که و با چه است.

آنکه در دنیایش با دیو و دد و کلب و خوک و چهارپایان باشد، انتظار نداشته باشد به روز جزا با اولیاء الله محشور گردد!؟

برادر! حشر و نشرت را خودت بپا می کنی.

بنگر با خودت چه کرده ای!

ولی الله، کتاب الله، وجه الله، حمکت الله، شایسته ترین محشورات انسان بما هو انسان در دنیاست.

به فرموده رسول اکرم صلى الله علیه و آله توجه کن:

«المرء على دین خلیله و قرینه[1]».

«انسان بر دین دوست و همنشین خود است».

الهی ! حشر ما در دو دنیا با خوبان درگاهت کن.[1] - الکافی،ج۲،ص۳۷۴