قال رسول الله - صلی الله علیه و آله - :

 

إنی لأتعجب ممن یضرب امرأته و هو بالضرب أولی منها.

 

رسول خدا - صلّی الله علیه و آله - فرمود: من درشگفتم از کسی که زنش را کتک می زند، در حالی که خودش به کتک خوردن سزاوارتر از اوست.

«جامع الأخبار، ص 447»