ارتباط دادن حل مشکلات کشور به نتایج انتخابات ریاست جمهوری راس هرم نظام سلطه یعنی آمریکا توسط برخی لیبرالیست های داخلی درواقع فراهم سازی ذهن جامعه ایرانی برای پذیرش این است که ملت ایران چاره ای جز رابطه با آمریکا ندارند.

این جوسازی رسانه ای توسط اصلاح طلبان، انحراف دادن افکار عمومی ملت ایران از بی عرضگی دولت تدبیر و امید برای حل مشکلات کشور است.

ملت ایران در طی سالهای گذشته دولت روحانی، متوجه شدند که تفکر دم کدخدا دیدن و آشتی با جهان ، شوم ترین اندیشه سیاسی است. چراکه نتیجه این باورها جز از بین رفتن عزت، گرانی افسارگسیخته، فساد اداری و وابستگی اقتصادی نیست.

دولت روحانی با ترفندهای مختلف به دنبال ایجاد جنجال در داخل است تا بتواند از آب گل آلود ماهی بگیرد.

ولی تدبیر نظام به همراهی مصلحتی با دولت و اینکه حسن روحانی و تیم پشت پرده او باید پاسخگوی مشکلات اخیر باشند، برای همیشه اندیشه اصلاح طلبی را در ایران بیمار نشان می دهد و همین اعتماد عمومی به تفکر انقلابی را دو چندان کرده و اعتماد ملی را برای حضور گزینه های انقلابی در دولت آینده رقم خواهد زد.

✍️ محمد علی فتحی

۸/۷/۹۹