یکی از رفقای عزیزم تعریف می کرد:


وقتی وارد خونه میشم و بچه میان سمت اول گوشیمو میندازم زمین بعد بعلشون می کنمو می بوسمشون.


گفتم:


 حالا چرا گوشی رو میندازی زمین؟


گفتش:


برای اینکه به بچه هام بگم شما برام از همه چی مهمترید!


رفقا!


 لطفا بچه هامون برامون مهم باشه...