ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبول طاعات نظر برخی مراجع عظام - دامت برکاتهم- درباره میزان فطریه در سال1397 در جدول زیر تقدیم می گردد. 


 امکان پرداخت وجوهات شرعیه در سایت ما فراهم است. لطفا برای پرداخت وجواهت کلیک کنید:

ضمن تبریک عید سعید فطر و آرزوی قبولی طاعات در صورت تمایل زکات و کفارات را به کارت های ذیل واریز نمایید.

تلاش خواهیم کرد به نحو شایسته وجوه شرعیه را به مستحقین آبرومند و مومن برسانیم.

کارت ویژه کفاره:

۶۳۶۲-۱۴۴۲-۱۰۰۲-۱۲۰۵(بانک آینده)

کارت ویژه زکات فطره:

۶۰۳۷-۹۹۷۲-۳۹۵۷-۹۵۴۴(بانک ملی)

کارت ویژه دریافت زکات برای مسکن طلاب نیازمند:

۵۸۵۹ - ۸۳۱۰ - ۰۸۸۴ - ۷۰۶۲

در صورت واریز به ما پیامک کنید:

شماره تماس:

۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶

۰۹۱۰۸۶۱۰۰۵۰