امام خامنه ای مد ظله:

 امروز مجموعه‌ی اسلام، از سوی دشمنان مورد تهدید است.

امروز از سوی قدرتهای استکبار جهانی، اصل دین مورد فشار و تهدید است.
امریکا و اذنابش خوب فهمیده‌اند که با حاکمیت و شیوع دین و معرفت دینی، نخواهند توانست نظام سلطه‌ی عالمی و جهانی را حفظ کنند.

راه موفقیت امریکا و دیگر قدرتها و مرتجعان و حکام ظالم و حلقه‌های زنجیره‌ی سلطه‌ی جهانی این است که مردم از دین و معرفت و ایمان دینی عاری بشوند؛ بی بندوبار، بی ایمان، بی عقیده، بی تعصب و بی غیرت دینی بشوند. مردم و ملتها را این‌طور می پسندند. لذا وقتی می بینند از کانونی مثل ایران اسلامی، ایمان و عمل و جهاد تراوش می شود و به همه‌جا پر می کشد، به شدت با آن مبارزه می کنند.

مروز همه‌ی قدرت های مستکبر و ظالم و شیطانی، با اسلام و ایران اسلامی - به عنوان کانون اسلام - مخالفند.

ما در چنین وضعیتی، باید با همه‌ی وجود و امکانات، دودستی و محکم به اسلام و وحدت اسلامی بچسبیم و آن را حفظ کنیم.

 

 بیانات در دیدار میهمانان و شرکت‌کنندگان کنفرانس جهانی اهل‌‌بیت(ع)، 36/3/4