سؤال:

من تازه در شهری می خواهم سکونت کنم و قصد جدی بر سکونت دارم و الآن هم مقیم شدم نماز و روزه من در روزهای اول چگونه است؟

پاسخ دفتر مقام معظم رهبری:

اگر قصد دارید حداقل یکی دو سال در آنجا بمانید، نماز شما در آن شهر تمام و روزه‌تان صحیح است[1].[1] - استفتاء در ایمیل اینجانب محمد علی فتحی موجود است