قال رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله و سلم

یا اباذر!

لیکن لک فى کل شى ء نیة حتى فى النوم و الاکل[1].

ترجمه:

اى ابوذر!

باید تو را در هر کارى نیت و قصدى باشد، حتى در خواب و خوراک

نکته:

۱-  با قصد نیت تمام‌کارها، عملاً اعمالمان را تحت تدبیر باری‌تعالی قرار می‌دهیم.

۲-  با این کار ذکر عملی را انجام داده‌ایم.

۳-  چون اعمالمان نشان خدایی پیدا می‌کند محفوظ می‌ماند و از آفت‌هایی چون ریا و کبر حفظ می‌شود.[1]میزان الحکمه ج ۱۰، ص ۲۸۵