تو خونه اگه پسره گند بکاره و باباش بهش تذکر داده باشه ولی گوش نکنه، پدره رو ملامت نمی کنن!
تو کشور هم وقتی مسئولی گند بگاره و رهبرش بهش تذکر بده، رهبرشو ملامت نمی کنن!
این روزا که تب گرانی و سختی معیشت و بیکاریمردم عزیز کشورم رو آزرده آن هم به خاطر سیاست های غلط اقتصادی دولت تدبیر و امید آقای روحانی، برخی بجای اینکه به سراغ مقصر واقعی برن هماهنگ با ضد انقلاب و ضد اسلام به دنبال این هستند از این فضا برای نا کار آمدنشان دادن رهبری معظم جمهوری اسلامی امام خامنه ای استفاده کنند و برخی از مردم عزیز را که مطالعه کافی در خصوص مسائل کلان سیاسی و جهانی ندارند نسبت به انقلاب و رهبری نا امید کنند.
این سیاست کثیفی است که ضد انقلاب بعد از نا امیدی در مبارزه با ایران اسلامی از راه های مختلف در پیش گرفته است. سیاست تخریب انقلاب و رهبری با مهره های نا کارآمد و آن هم با تحمیل فشار اقتصادی توسط این مهره ها.
خواهشم از مردم عزیز این است که به سخنان ضد انقلاب گوش ندهند و مستقیما از رئیس دولت مطالبه قانونی نمایند بروند جلوی دفاتر نمایندگان خود و از آنان مطالبه کنند که چرا بر عملکرد دولت نظارت ندارند.
مقصر جلوه دادن رهبری در این جریانات همان خواسته دشمنان اسلام و انقلاب است.

مراقب باشیم در زمین دشمن بازی نکنیم.
محمد علی فتحی