#سوال_کاربران

چرا شیخ صدوق همانند شیخ مفید به وجه سیاسی دین نپرداخت؟ 
به نظر میرسه نه در بحث نظری و مطالعاتی و نوشتن کتاب، نه در عرصه عمل از مرحوم صدوق سند قابل اعتنایی که اثبات بکنه در این زمینه تلاش کردن در دسترس نیست.

جواب:

▫️جناب ابن بابویه مشهور به #صدوق رحمه الله از بزرگانی است که زمانه زندگی وی  ونیز مکان نشو و نمو وی ویژگی های خاص خود را دارد. 

▫️ایشان در زمینه های مختلف از جمله #سیاست نقش داشت. عمده تلاش وی ایجاد یک نگاه اعتدلالی بین شیعه و سنی در حکومت آل بویه بود. مرکز حکومت آل بویه در زمان شیخ، #ری بود که از فرق مختلف در آنجا حضور داشتند. 

▫️در زمانی که قمی ها با #سب_صحابه اختلاف را دبین شیعه و سنی ایجاد کرده بودند ایشان برای رفع این اختلاف جلسات علمی متعددی با حمایت حاکم آل بویه قرار می دهد.

▫️جالب است بدانید ایشان کتابی بنام #السلطان داشته که در زمینه سیاست بوده ولی متأسفانه به دست ما نرسیده است. البته ایشان در کتاب #المقنع خود بابی مربوط به «دخول در اعمال سلطان» آورده اند که پر است از مباحث حکومتداری.

▫️مباحثی که وی در خصوص #امامت و #خلافت در کتب کلامی خود آورده و نیز طرح مسأله #تقیه که یک #استراتژی_سیاسی است توسط وی حاکی از اهتمام وی به سیاست بوده است.

▫️اندیشه سیاسی ابن بابویه بر مبنای سه اصل : پذیرش همکاری محدود با سلطان بر مبنای اصل تقیه، ایجاد یک سازمان اجتماعی بر مبنای اخوت ایمانی و جایگزین کردن آن به جای حکومت مشروع مفقود و کاستن از فواصل با اهل سنت برای ایجاد زمینه بهتر همزیستی بیان کرد.

 

👌جهت مطالعه بیشتر کلیک کنید:

https://b2n.ir/816198

✍️ محمد علی فتحی

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی_فتحی 
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶ 
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹