رسول خدا صلی الله علیه و آله: 

▫️إنَّما سُمِّیَ شَعبانُ لأِنَّهُ یَتَشَعَّبُ فیهِ أرزاقُ المُؤمِنینَ ؛ 

پیامبر صلی الله علیه و آله: 

▫️ماه #شعبان، «شعبان» نامیده شد؛ زیرا روزى هاى مؤمنان در این ماه قسمت مى شود. 

📚ثواب الأعمال، ص ۶۲.

👌نکته: 

▫️مؤمن نباشی از روزه ویژه این ماه بهره نخواهی برد.

▫️#حفظ_ایمان هم به #گناه_نکردن است و اگر گناه کردی دوایت #استغفار است. 

▫️حالا می فهمم چرا استغفار جزو اعمال عمده این ماه است. 

▫️آری با استغفار #زمینه دریافت #روزی_خاص فراهم می شود.

✍️ محمد علی فتحی

#دفتر_پاسخگویی_به_سؤالات_شرعی 
#۰۹۱۹۲۶۵۵۸۶۶ 
#۰۹۳۸۲۴۴۱۸۷۹ 

🆔 @hajfathi_ir