امام علی (علیه السلام) فرمودند: 


ألا وَ إنَّ مِنَ البَلاءِ الفاقَةَ وَأشَدُّ مِنَ الفاقَةِ مَرَضُ البَدَنِ وَأشَدُّ مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ ؛ 

آگاه باشید که تنگ دستى از جمله بلاهاست و بدتر از آن، بیمارى جسم است و بدتر از آن، بیمارى دل.  

غرر الحکم و درر الکلم، حدیث۲۷۷۵


نکته:


بهترین راه جلوگیری از بیماری جسم،  اندازه خوری است؛

به قول شاعر: 


نه چندان بخوز کز دهانت بر آید

نه چندان که از ضعف جانت بر آید


بهترین راه علاج بیماری دل، علم آموزی، خواندن مداوم قرآن و ذکر الله است.

در صدر اذکار صلوات بر محمد و آل محمد است.